ค้นหา
ป้อนคำสำคัญที่ต้องการค้นหา ศึกษาศาสตร์
ค้นพบทั้งสิ้น 28 รายการ, ต้องการค้นหา ศึกษาศาสตร์ ด้วย Google

ผลลัพธ์ 1 - 28 จาก 28
...ปริญญาตรี 1.นางสาววรรณธิรา ธนะชัย 5520117253 ภาษาไทย/ศึกษาศาสตร์ 2.นางสาวนุร...
Thursday, 15 September 2016

...ังสือ ดังนี้      2.1 นักศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาส...
Wednesday, 11 May 2016

...ร์ยืม-คืนหนังสือ ดังนี้ - นักศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาส...
Friday, 15 May 2015

...ับปริญญาตรี นางสาววรรณธิรา ธนะชัย 5520117253 ภาษาไทย/ศึกษาศาสตร์ นางสาวนุรม...
Monday, 16 March 2015

...คาน์เตอร์ยืม-คืน ดังนี้ - นักศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาส...
Wednesday, 05 March 2014

...นภาคการศึกษาถัดไป 1. นางสาวอัสปารีซา นิเซ็ง คณะศึกษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ ...
Wednesday, 29 January 2014

...ศาสตร์ 2.นางสาวสุขุมาล สุขุมานันท์ รหัส 5520114092 คณะศึกษาศาสตร์ 3.นางสาวอาซ...
Monday, 30 September 2013

...ศาสตร์ 7. นางสาววรรณลักษณ์ บิลกอหลี รหัส 5520114078 คณะศึกษาศาสตร์ 8. นางสาวเจน...
Tuesday, 20 August 2013

...0055 คณะมนุษย์ฯ 2.นางสาวซูไรดะ อารง รหัส 5420117173 คณะศึกษาศาสตร์ 3.นางสาวปาร...
Thursday, 01 August 2013

...094 คณะรัฐศาสตร์ 9. นางสาวกัสมี โคโซมิ รหัส 5620117083 คณะศึกษาศาสตร์ 10. นางสาวซอฟ...
Thursday, 01 August 2013

...ลเพื่อการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย Pr...
Monday, 07 January 2013

...ลเพื่อการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย Pr...
Thursday, 15 November 2012

...ลี คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา 4. น.ส.นูรีตา ดอหนิ คณะศึกษาศาสตร์ 5. น.ส.ซัมซีย...
Thursday, 20 September 2012

...คาน์เตอร์ยืม-คืน ดังนี้ - นักศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาส...
Tuesday, 08 March 2011

...ฐกถาที่น่าใจอีกหลายท่าน อาทิ Prof. Dr. Margaret Grogan คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ จาก Claremont Graduate Univ...
Monday, 07 March 2011

...ปดาห์ที่ 1, 15-21 ม.ค. 2554 1. นางสาวอารีนา มะแซ รหัส 5220114217 ศึกษาศาสตร์ 2. นางสาวฮาส...
Monday, 17 January 2011

...ข้อมูล Academic Search Premier เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสต...
Sunday, 05 December 2010

...าสตร์ วันพฤหัสบดี 13.00 น. – 14.00  น.       คณะศึกษาศาสตร์ 14.10 น. – 15.0...
Thursday, 25 November 2010

... "แค่ลมปาก" 1. นางสาวอาซีลา  มะเต๊ะ     คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโล...
Thursday, 18 November 2010

20. E-Journals
(ทรัพยากรสารสนเทศ/คู่มือและคำแนะนำ)
...เกษตร - - - วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ - - - วารสารคณะศึกษาศาสตร์ - - - วารสารวิท...
Thursday, 26 August 2010

21. Library Services & others
(ทรัพยากรสารสนเทศ/คู่มือและคำแนะนำ)
คู่มือและคำแนะนำ เอกสาร สไลด์ การ์ตูน  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน
Thursday, 26 August 2010

22. Full Text E-Databases
(ทรัพยากรสารสนเทศ/E-Databases)
...ี่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มในสาขาศึกษาศาสตร์กว่า 1,300,000 ราย...
Thursday, 07 January 2010

23. PSU E-Journals
(ทรัพยากรสารสนเทศ/Inhouse Databases)
...านครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เก่า ใหม่ วารสารคณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอบทควา...
Thursday, 07 January 2010

24. Free E-Journals
(ทรัพยากรสารสนเทศ/ E-Journals)
...าขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) สาขาศึกษาศาสตร์ (Education) ...
Thursday, 07 January 2010

25. E-Journals
(ทรัพยากรสารสนเทศ/ E-Journals)
...คโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ Emerald Management E-Journal ฐ...
Wednesday, 06 January 2010

26. Resources
(ทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยากรสารสนเทศ)
Wednesday, 06 January 2010

...อสมุดฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณปาตีเม๊าะ นาแซ คณะศึกษาศาสตร์ และ คุณวสัน...
Saturday, 08 August 2009

...อสมุดฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณปาตีเม๊าะ นาแซ คณะศึกษาศาสตร์ และ คุณวสัน...
Monday, 03 August 2009

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>


Copyright ©2010-2011 John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University. Contact Web Master
181 Charernpradit Road, Rusamilar, Muang, Pattani, Thailand 94000 Tel. 0-7331-3486 Fax. 0-7333-3587
Your IP : 54.235.55.253
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank